Kohlrabi-Pommes, Lachs im Bierteig, Miso-Mayo und Süßkartoffelchip

Kohlrabi-Pommes, Lachs im Bierteig, Miso-Mayo und Süßkartoffelchip

Kohlrabi-Pommes, Lachs im Bierteig, Miso-Mayo und Süßkartoffelchip